ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 30.10.2009 во 09:21

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 27.10. – 29.10.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година за растително производство по мерка Дополнителна финансиска поддршка за засеани површини со житни култури од потточка 1.1. и потточка 1.2 со сертифициран семенски материјал по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово
Демир Хисар
Гази Баба
Кочани
Прилеп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu