ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 05.11.2009 во 14:47

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 30.10. – 02.11.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година за општи мерки по мерка Дополнителна поддршка за семејни земјоделски стопанства во подрачја со отежнати услови на производство, доплата, по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Дебар
Кичево
Кисела Вода
Кочани
Крива Паланка
Крушево
Куманово
Пробиштип
Штип
Струга
Свети Николе
Тетово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu