ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 18.11.2009 во 14:57

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 12.11.2009 – 16.11.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година за растително производство по мерка Финансиска поддршка за површини под лозови насади по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Делчево
Валандово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu