И З В Е С Т У В А Њ Е - 24.11.2009 во 14:33


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и Телото за Управување со ИПАРД при Министерството за Земјоделство, Шумарство и Водостопанство во соработка со GTZ организираат ИПАРД инфо денови за крајните корисници со цел нивно запознавање со можностите за користење на ИПАРД фондовите во Република Македонија. Ги повикуваме сите заинтересирани да присуствуваат на следниве настани
-на 17 Ноември во Тетово во хотел Лираку со почеток во 10 часот;
-на 17 Ноември во Кичево во хотел Унион со почеток во 15 часот;
-на 19 Ноември во Ресен во просториите на Општина Ресен со почеток во 10 часот;
-на 19 Ноември во Битола во хотел Епинал со почеток во 15 часот;
-на 23 Ноември во Прилеп во просториите на Општина Прилеп со почеток во 10 часот;
-на 23 Ноември во Кавадарци во хотел Фени со почеток во 15 часот;
-на 25 Ноември во Велес во просториите на градската библиотека, сала “Бели Мугри“ со почеток во 10 часот;
-на 25 Ноември во Кочани во салата на Советот на Општина Кочани со почеток во 15 часот;
-на 27 Ноември во Штип во просториите на Општина Штип со почеток во 10 часот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu