Има 2958 текстови на 423 страни а Вие сте на 113 -та страна

ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА - 19.07.2013Посета на Заменик Претседателот Бесими на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

Заменик претседателот на Владата задолжен за европски прашања и Национален ИПА координатор, д-р Фатмир Бесими, денеска ја посети Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и оствари средба со директорот на Агенцијата, г. Тони Димовски.

На средбата беше дискутирано за актуелната ситуација во користењето на поддршката од Европската унија преку Инструментот за пред-пристапна помош (ИПА) во делот на земјоделството и руралниот развој или т.н. ИПАРД компонента. [повеќе]

ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА - 15.07.2013ОДДРЖАНИ РАБОТНИ СРЕДБИ МЕЃУ ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ И КОЛЕГИТЕ ОД ПЛАТЕЖНИОТ СЕКТОР ПРИ ЦРНОГОРСКОТО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Од 08 до 12 јули 2013 во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој се оддржаа работни средби со претставници на платежниот сектор при црногорското Министерство за земјоделство и рурален развој во насока на пренесување на македонското искуство за ИПАРД програмата. [повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК БР.01/2013 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2013 ГОДИНА - 13.07.2013


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 13 јули 2013 година објави ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2013 година. [повеќе]

РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013 - 09.07.2013


Согласно Годишниот акционен план за комуникација за 2013 година, Секторот за Управување со ИПАРД при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во соработка со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и оваа недела организираат инфо денови со цел запознавање со можностите и начините за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013.ИПАРД инфо деновите ќе се одржат во следните општини:
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата - 08.07.2013Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 08 јули 2013 година објавува Јавен повик бр. 01/2013 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година

македонска верзија кратка
македонска верзија долга
албанска верзија кратка
албанска верзија долга


Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2013 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година - 06.07.2013Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2013
за доставување на барања за користење на средства од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година

македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА: Aгенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој воведе БЕСПЛАТНА ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА - 20.06.2013
Со цел овозможување поголема достапност и понуда на информации за заинтересираните и корисниците на финансиска поддршка, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го модернизира сопствениот центар за контакти со воведување бесплатна телефонска линија.
Со телефонско избирање на бројот 080012121, преку постоечката телефонска централа, граѓаните можат бесплатно да се информираат за програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, односно со бирање на префиксот 1 им се достапни информации за директните плаќања во земјоделството, со бирање на префиксот 2 информации за Програмите за финансиска поддршка во руралниот развој и во рибарството и аквакултурата и префиксот 3 информации поврзани со ИПАРД Програмата. [повеќе]

Страна:  << Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113 114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  Следна >>

Menu