Има 2957 текстови на 423 страни а Вие сте на 16 -та страна

СООПШТЕНИЕ - 19.08.2021Нов дополнителен рок од 15 дена за сите заинтересирани за искористување на средства од ИПАРД 2, Мерка 7


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги информира сите заинтересирани за добивање на финансиска поддршка од ИПАРД 2, мерка 7 „Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“, дека се дава дополнителен рок од 15 дена за доставување на апликациите за добивање на финансиска поддршка преку оваа мерка од ИПАРД 2 програмата.


[повеќе]

ОДЛУКА за продолжување на рокот на Јавен повик 01/2021 за доставување на барање за користење за на средства од ИПАРД програмата 2014-2020 - 19.08.2021


Врз основа на член 6, став 5 и член 12, став 1, алинеја 7 од Законот за основање на Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој (,,Службен весник на Република Македонија” бр.72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16 и 164/18) а во врска со член 6, став 4 од Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска Поддршка за мерките за рурален развој финансирани од Програмата ИПАРД 2014-2020, директорот на Агенцијата за финансиска подршка во замјоделството и руралниот развој ја донесе следната одлука:


ОДЛУКА

за продолжување на рокот на Јавен повик 01/2021 за доставување на барање за
користење за на средства од ИПАРД програмата 2014-2020

македонска верзија | албанска верзија

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 17.08.2021Исплатени 182,3 милиони денари за субвенции за задржано женско јаре и за сертифициран семенски материјал


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 7.267 субјекти исплати близу 182,3 милиони денари за субвенции. Станува збор за исплати на сточарите кои имаат задржано женско јаре и во тек на минатата година аплицирале и исполниле условите за добивање на финансиска поддршка за мерката 2.10 „дополнителни директни плаќања за задржано женско јаре“. Со оваа исплата, средства добиваат и сите кои имаат аплицирано и правно – законски ги исполнуваат условите за добивање на средства преку мерката 1.1 А „директни плаќања за производство на домашен сертифициран семенски материјал од прва и втора генерација за житни, фуражни или индустриски култури“.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 13.08.2021Исплатени субвенциите за презимени пчелини семејства и за мали стопанства дефинирани според историски плаќања за претходни три години


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 5,885 субјекти, исплати 224 милиони денари за субвенции. Станува збор за исплата на средства за сите земјоделци кои правно – законски се стекнале со право на добивање на финансиска поддршка за презимени пчелини семејства, како и субвенции за мали земјоделски стопанства дефинирано според историски плаќања за претходните три години. Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски, појаснува дека откако по ребалансот стана оперативен Буџетот апликациите се обработуваат забрзано.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 11.08.2021Исплатени 617,6 милиони денари за обележани грла говеда, кози, задржано женско јагне


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 11,785 субјекти исплати близу 617,6 милиони денари за субвенции. Станува бор за исплата на субвенции за фармерите кои имаат обележани грла говеда, кози, а пари на сметките имаат и сите фармери кои задржале женско јагне.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 09.08.2021Утре караванот на ИПАРД во Демир Капија, нови можности преку мерка 7 од ИПАРД Програмата 2014-2020


Телото за управување со ИПАРД при МЗШВ и АФПЗРР ги покануваат сите физички лица, микро и мали претпријатија и задруги да присуствуваат на овој инфо ден и да се информираат за можностите за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2014-2020 односно мерката 7 Диверзификација на фарми и развој на бизниси.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 06.08.2021На сметките на овчарите и градинарите исплатени над 866 милиони денари за субвенции


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги информира производителите на градинарски култури и овчарите дека на нивните сметки исплатени се парите за субвенции. На сметките на вкупно 3.124 сточари кои имаат поднесено барање за директни плаќања за обележани и одгледани овци, исплатени се над 633,4 милиони денари, додека на 10.547 градинари исплатени се над 233,4 милиони денари.


[повеќе]

Страна:  << Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  Следна >>

Menu