Има 2957 текстови на 423 страни а Вие сте на 20 -та страна

СООПШТЕНИЕ - 09.06.2021


Исплатени субвенциите за индивудуални земјоделци

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, на сметките на 2.332 субјекти исплати околу 51 милиони денари за мерката „Дополнителна помош од 20% на носител на земјоделски стопанства кој е регистриран вршител на земјоделска дејност согласно со Законот за вршење на земјоделска дејност или е регистриран како индивидуален земјоделец согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување.“


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 04.06.2021


Сточарите да аплицираат за набавка на педигриран добиток и субвенционирана плата за овчарите

Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски заедно со директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски, денеска ја посетеија фармата „Агро Емини ДООЕЛ“ во селото Доленци, битолско која има успешно реализиран проект преку програмата за рурален развој. Станува забор за набавка на 275 педигрирани овци од расата асаф. Вкупната инвестија е 5,5 милиони денари од кои 4,1 милион денари се грант од Мерката 121,1 од Програмата за рурален развој.


[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.05/2021 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година - 04.06.2021


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ број 72/07, 5/09 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.05/2021 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година .


македонска верзија
албанска верзија

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2021 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година - 04.06.2021


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ број 72/07, 5/09 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2021 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година.


македонска верзија
албанска верзија

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 28.05.2021


Исплатени субвенциите за произведен и предаден тутун

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурланиот развој на сметките на 28.168 субјекти, исплати близу 1,7 милјарди денари за произведен и предаден тутун од реколта 2020 година. Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски, информира дека станува збор за исплата на сите производители кои правно законски ги исполниле условите за добивање на финансиска поддршка по оваа мерка.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 25.05.2021


На барање на земјоделците рокот за аплицирање за субвенции продолжен до крајот на јуни

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите земјоделци дека рокот за поднесување на барања за добивање на финансиска поддршка во земјоделството по Програма 2021 година, наместо до крај на мај се продолжува до крај на јуни.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 17.05.2021


Инвестицијата на „М6 Аграр“ и „Тиквеш“ во нови лозови насади на 120 хектари создава услови и за производство на квалитетни македонски вина за освојување на светските пазари

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев, заедно со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Аријанит Хоџа и директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,Никица Бачовски присуствуваа на почеток на нова инвестиција на компанијата М6 и Тиквеш. Станува забор за инвестиција со нови лозови насади со површина од 120 хектари, на локацијата Бабуна, во близината на Велес.

[повеќе]

Страна:  << Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  Следна >>

Menu