Има 2957 текстови на 423 страни а Вие сте на 22 -та страна

СООПШТЕНИЕ - 05.04.2021Од денеска почнува аплицирањето за земјоделски субвенции за 2021 година

Од денеска почнува аплицирањето за добивање на финансиска поддршка во земјоделството. Крајниот рок за доставување на барања е 31- ви мај 2021 година. Сите заинтересирани, апликациите можат да ги поднесат електронски со пристапување на веб страната на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, односно на www.ipardpa.gov.mk во делот е- барање.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 26.03.2021Развиени општини значат силна економија, Делчево со новиот пазар добива капитален проект кој е стимул за локалниот економски развој

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев заедно со градоначалникот на Општина Делчево Горан Трајковски, заменикот-претседател за борба против корупцијата и криминал, одржлив развој и човечки ресурси Љупчо Николовски и директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски го означија почетокот на изградба на современиот градски пазар.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 17.03.2021Со средства од Програмата за рурален развој ја подобруваме патната инфраструктура во неколку села во општина Валандово

Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски и градоначалникот на општина Валандово,Перо Костадинов, денеска направија увид на реализираниот проект во селото Удово. Станува збор за изградба на дел од локален пат и негово поврзување со селата Удово и Градец. Освен овој проект во овој дел од државата се реализираат уште два други проекти кои се од огромно значење за локалното население. Директорот на АФПЗРР, Бачовски истакна дека Валандово, доби неповратен грант од 30,8 милиони денари без ДДВ, за реализација на трите проекти, општината треба да го плати само Данокот на додадена вредност.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 13.03.2021На располагање нови средства за сточарите кои набавиле пчелини матици и чистокрвни свињи во тек на минатата година

Сите сточари кои во период од 01- ви октоври до 31- ви декември 2020 година, набвиле педигрирани, хибридни чистокрвни свињи или пчелини матици од одобрени одгледувалишта, ќе може да поднесат барање за добивање на финансиска поддршка преку Мерката „121 Инвестиции во модернизација на земјоделски стопанства“ од Програмата за Рурален развој. Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски, информира дека право на аплицирање за добивање на оваа финансиска поддршка, имаат сите земјоделски стопанства запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства, (ЕРЗС) во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно Закон за земјоделство и рурален развој.

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2021 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година - 13.03.2021


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ број 72/07, 5/09 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2021 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година .


македонска верзија
албанска верзија
[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 05.03.2021Бачовски: Исплатени 512,5 милиони денари субвенции за повеќе мерки


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, денеска на сметките на 23.524 субјекти исплати над 512,5 милиони денари на име субвенции.

Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски, информира дека станува збор за исплата на следните мерки :

[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Почна аплицирањето за произведени еднодневни бројлерски пилиња и одгледани и заклани бројлери во регистриран кланичен капацитет - 04.03.2021
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги информира живинарите дека од денес па се до 15 март 2021 година може да се поднесува електронско барање за мерките 2.14 Директни плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети, барање се подесува и за мерката 2.15 Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети, како и за 2.16 Директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња и еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година.

[повеќе]

Страна:  << Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  Следна >>

Menu