Има 2957 текстови на 423 страни а Вие сте на 67 -та страна

СООПШТЕНИЕ - 09.06.2018

Почнува аплицирањето за добивање на средства од „Програмата за рибарство и аквакултура“

Од денеска до 9 - ти јули 2018- та година, сите кои сакаат да градат нови или да ги ревитализираат старите рибници и пунктови ќе може да аплицираат за добивање на средства преку „Програмата за рибарство и аквакултура“ .

Преку оваа мерка ќе може да се градат нови риболовни пунктови, да ги реконнструираат и адаптираат постоечките, како и да направат рехабилитација на риболовни води со доградба, надградба и опремување на постоечките капацитети/мрестилишта за производство на репродуктивен и порибителен материјал. – вели диреторот на АФПЗРР Николче Бабовски.[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2018 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во Рибарството и Аквакултурата за 2018 година - 09.06.2018


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15 и 39/16), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2018 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во Рибарството и Аквакултурата за 2018 година .


македонска верзија и албанска верзија

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 08.06.2018

Привршува рокот за пријавување за добивање на финансиска поддршка во земјоделството за 2018- та година

За неколку дена истекува рокот за пријавување на земјоделците за добивање на финансиска поддршка во земјоделство од програмата за 2018- та година. До денеска поднесени се вкупно 64,448 барања. Лани по Програмата за финансиска поддршка во земјоделството вкупно беа поднесени 70, 244 барања. Ги потсетуваме сите земјоделци кои не се пријавиле за добивање на државната помош, да не го чекаат последниот ден за пријавување, затоа што запазувањето на рокот за аплицирање е важно за навремено да се обработат барањата и навреме да се исплатат субвенциите. Барањата може да се поднесат по електронски пат, самостојно од страна на барателите. Доколку барателите имаат потреба за помош при поднесување на електронското барање, може да се обратат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Во овој период се поднесуваат барања за директни плаќања за растително производство и тоа за површини со полјоделски и градинарски култури, лозови и овошни насади и за сточарско производство и тоа за одгледување на говеда, овци, кози, пчели, свињи, живина и за заклани животни во кланици.
Барањата за мерките од растителното производство се поднесуваат врз основа на евидентирани податоци за парцели во Единствениот регистар на земјоделски стопанства и Системот за идентификација на земјишни парцели.
Барањата за мерките од сточарското производство за говеда, овци, кози и пчели, се поднесуваат врз основа на евидентирани податоци за животни во Регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни со состојба на денот на поднесување на барањето. Затоа, ги потсетуваме одгледувачите, пред поднесување на барањето, задолжително да ја проверат и по потреба да ја ажурираат состојбата на животните во ветеринарното друштво со кое имаат склучено договор.
[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 01.06.2018

По повод „Светскиот ден на млекото“ директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој Николче Бабовски, се обрати пред наградените фармери рекордери на „Битолската млекарница“. Бабовски ги информираше фармерите дека денеска Платежната агенција го објави повикот за поднесување на барања за исплата на 50 отсто од трошоците за мерката од Програмата за рурален развој за набавка на педигриран добиток од увоз или со потекло од признати организации, за ониe фармери кои го набавиле добитокот до 31.12.2017 година. Бабовски вели дека придонесот на фармерите и на „Битолската млекарница“ се значајни за домашното млекопроизводство како и за продуктите од млеко.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 01.06.2018

Од денеска на располагање се нови средства за поврат на инвестиција за нови овошни и лозови насади како и за набавка на педигрирани високостелни јуници

Од денеска, се до крајот на овој месец, сите земјоделци кои од 1- ви октомври се до 31 – ви декември 2017- та година ги зголемиле стадата, или пак формирале нови, ќе имаат можност да аплицираат за добивање на средствата од „Програмата за рурален развој“, односно Мерката 121 „Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“.

Со овие средства, фармерите може да повратат од 50 до 75 отсто од вкупната инвестиција за оригинални или мелезни високостелни педигрирани јуници( со исклучок на јуници од расата „Буша“). Исто така преку оваа мерка се признаваат трошоците за набавка на педигрирани машки и женски приплодни грла овци, кози, оригинали или мелези на свињи( нерези и назимки), оригинали или хибриди од увоз или со потекло од признаени организации согласно Законот за сточарство. Освен поволности за набавка на расни грла добиток, од денеска може да се аплицира и за „Мерката за подигање на нови повеќегодишни лозови и овошни насади, повеќегодишни насади на ароматични растенија и медоносна флора(фацелија, еводија, и багрем) на нови површини.“


[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2018 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година - 01.06.2018


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09 43/14, 193/15 и 39/16), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2018 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година .


македонска верзија и албанска верзија

[повеќе]

ИНТЕРВЈУ - 28.05.2018

Преку поедноставување на процедурите за ИПАРД II програмата, до поголема искористеност на европските средства. Директорот на Агенцијата, Николче Бабовски во интервју за емисијата „Економски магазин“ рече: „Сите нотирани недостатоци, и пречки веќе се надминуваат. Вработените и во Агенцијата, но и останатите надлежни институции заеднички работат за да се надминат проблемите , а со тоа и да се искористат што е можно поголем дел од средствата кои земјава ги има на располагање за наредниот период. Само на првиот повик пристигнати се 1648 барања за сите три мерки.

[повеќе]

Страна:  << Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  Следна >>

Menu