Директор

М-р. Никица Бачовски – директор на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, стапува на функција на ден 18.12.2020 година.

Датум на раѓање 13.08.1992 год.

Државјанин на Република Северна Македонија.

Работно искуство:

18.12.2020 година – до сега

 • Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
 • бул. III-та Македонска бригада број 20, 1000 Скопје
 • Државна администрација
 • Директор на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
 • за својата работа одговара пред Владата на Република Северна Македонија (наведени од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој)

2019 година до 01.09.2020 година

 • Шеф на кабинет на министер за земјоделство, шумарство и водостопанство
 • Ул. Аминта трети бр. 2
 • Државна администрација

2017 - 2019 година

 • Советник во министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 • Ул. Аминта трети бр. 2

2015 - 2017 година

 • Претседател на НВО Асоцијација на интернационална мобилизација
Образование:
 • дипломирал на Универзитет „Кирил и Методиј“ – дипломиран политиколог – Правен факултет Јустинијан Први
 • магистерски студии – Универзитет „Кирил и Методиј“ - магистер по уставно право – Правен факултет Јустинијан Први
 • средно образование СОУ „Ванчо Прќе“ – Виница
Познавање на јазици:
 • англиски, германски, српски, хрватски.
Менаџерски вештини:
 • Планирање и организирање на активности во насока да се постигнат зададените цели во дефинираните рокови со расположивите ресурси;
 • Комуникација со работниот тим и индивидуалците за кординација и следење на работните процедури, како и обезбедување на соодветен тек на информациите низ организационата структура;
 • Донесување на јасни, навремени и точни одлуки, со способност за превземање одговорност за остварување на истите;
 • Делегирање на активности на вработените и избор на вистински лица кои можат да ги спроведат;
 • Решавање на проблеми како на стратешко и оперативно ниво со носење на ефективни солуции во даденото опкружување
Организациски вештини и компетенции:
 • Добар организатор, индивидуално и тимско работење, работа под притисок. 
 

 

тел: 02 30 97 452 локал 777
e-mail адреса: nikica.bachovski@ipardpa.gov.mk