Заменик директор

М-р Ремзи Абдулахи – заменик директор на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, стапува на функција на 22.10.2020 година.

Датум на раѓање 21.01.1981 година.

Државјанин на Република Северна Македонија.

Работно искуство:

22.10.2020 година – до сега

 • Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
 • бул. III-та Македонска бригада број 20, 1000 Скопје
 • Државна администрација
 • Заменик директор
  - во случај на отсуство на директорот на Агенцијата го заменува во рамките на доверените овластувања
  - за својата работа одговара пред Владата на Република Северна Македонија (наведени од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој)

2019 година до 21.10.2020 година

 • Управа за јавни приходи
 • бул. Кузман Jосифовски-Питу бр.1, 1000 Скопје
 • Државна администрација
 • Заменик директор

2015- 2019 година

 • Пошта на Северна Македонија – Скопје
 • Јавно претпријатие
 • Член на Управен одбор
 • Директор на поштенски сообраќај

2010 година

 • Министерство за економија – Државен пазарен инспекторат
 • Ул. Луј Пастер бр.1, 1000 Скопје
 • Државна администрација
 • Пазарен инспектор

2006 - 2009 година

 • Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор
 • бул. Илинден бр.2, 1000 Скопје
 • Државна администрација
 • Административен државен службеник
Образование:
 • Универзитет во Приштина
 • Магистерски студии – административно политичка насока
 • Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово
 • Дипломиран правник
Професионални вештини: англиски, албански, српско-хрватски.
Социјални вештини: висок степен на комуникативност, флексибилност, амбициозност, висок степен на мотивација, способност за работа под притисок.
Организациски вештини и компетенции: Добар организатор, индивидуално и тимско работење, работа под притисок.
Компјутерски вештини: MS Office, Internet

 

тел: 3097452 локал 813
e-mail адреса: remzi.abdullahi@ipardpa.gov.mk