27.11.2023
АФПЗРР : Започнува аплицирањето за дополнителните директни плаќања за полјоделски култури, градинарски култури, овошни и лозови насади
27.11.2023
АФПЗРР: Во тек е аплицирањето за финансиска поддршка за складирање на пченица и јачмен од домашно производство од род 2023 година.
15.11.2023
АФПЗРР : Исплатена дополнителната поддршка од интервентниот фонд за продадено или складирано производство на пченица
06.11.2023
Известување
16.10.2023
АФПЗРР : Објавен јавниот повик за набавка на добиток од увоз
13.10.2023
ОДЛУКА за продолжување на рокот на Јавен повик 01/2023 за доставување на барање за користење за на средства од ИПАРД програмата 2021-2027

Новости

06.11.2023

Известување

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува производителите на сертифициран семенски ...