ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2010

Назад кон ИПАРД повици

  • Јавен повик

Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството


Листа на потишани договори за користење на средства по јавен повик бр.01/2010 за доставување барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година. Исплатата на средствата ќе се изврши по успешна реализација на инвестицијата, предмет на договорот.


ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2010: Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 30 септември 2010 година објавува Јавен повик бр. 01/2010 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007 - 2013 (верзија кратка)


ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2010: Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 30 септември 2010 година објавува Јавен повик бр. 01/2010 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007 - 2013 (верзија долга)


ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на вториот Јавен повик за доставување на барања за користење на средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програмата 2007-2013)