ЈАВЕН ПОВИК бр. 03/2011

Назад кон ИПАРД повици

  • Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК бр. 03/2011: Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 25 октомври 2011 година објавува Јавен повик бр. 03/2011 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007 - 2013 (верзија кратка)


ЈАВЕН ПОВИК бр. 03/2011: Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 25 октомври 2011 година објавува Јавен повик бр. 03/2011 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007 - 2013 (верзија долга)


Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството


ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик 03/2011 за доставување на барања за користење на средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програмата 2007-2013)


Известување за третиот јавен повик за користење на средства од ИПАРД програмата 2007-2013