ЈАВЕН ПОВИК бр. 02/2015

Назад кон ИПАРД повици

  • Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК бр. 02/2015: Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој на 01 август 2015 година објавува Јавен повик бр 02/2015 за доставување на барања за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2007-2013 (верзија кратка)


ЈАВЕН ПОВИК бр. 02/2015: Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој на 01 август 2015 година објавува Јавен повик бр 02/2015 за доставување на барања за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2007-2013 (верзија долга)


Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството


ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик 02/2015 за доставување на барања за користење на средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програмата 2007-2013)


ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на третиот Јавен повик за доставување на барања за користење на средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програмата 2007-2013)