ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2022, Мерка 3

Назад кон ИПАРД повици

  • Јавен повик
  • Потребни документи за аплицирање
  • Потребни документи за барање за исплата

ОДЛУКА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ НА ЈАВЕН ПОВИК 01/2022 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗА НА СРЕДСТВА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА 2014-2020


ИЗМЕНА НА ЈАВЕН ПОВИК БР.01/2022 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ПО МЕРКА 3 “ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И РИБНИ ПРОИЗВОДИ”” ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА 2014-2020


ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2022 за доставување на барања за користење на средства по мерка 3 “Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи” од ИПАРД Програмата 2014-2020 - Македонска Долга Верзија


ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2022 за доставување на барања за користење на средства по мерка 3 “Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи” од ИПАРД Програмата 2014-2020 - Македонска Кратка Верзија


ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик 01/2022 за доставување на барања за користење на средства по мерка 3 “Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи” од областа на политиките за земјоделство и рурален развој на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програмата 2014-2020