АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ Објавува ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 5 државни службеници - (28.12.2022 - 11.01.2023)