АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ Објавува ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 9 извршители - (05.01.2023 - 09.01.2023)