Прашања и одговори

  • ИПАРД

    Кога ќе биде објавен јавен повик за ИПАРД 3 програмата?

    Во тек е изготвување на календар за објавување на јавни повици под ИПАРД програма. Кога ќе биде изготвен календарот, ќе биде објавен во електронски и печатен медиум.