Склучени договори

  • Програма 2021-2027
  • Програма 2014-2020
  • Програма 2007-2013

ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 01-2023 СОСТОЈБА 12.04.2024


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ МЕРКА ТЕХНИЧКА ПОМОШ СОСТОЈБА 12.04.2024 (LIST OF OPERATIONS)


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 01-2023 СОСТОЈБА 15.01.2024


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ МЕРКА ТЕХНИЧКА ПОМОШ СОСТОЈБА 09.10.2023 (LIST OF OPERATIONS)


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ МЕРКА ТЕХНИЧКА ПОМОШ СОСТОЈБА 31.03.2023 (LIST OF OPERATIONS)


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 01-2022 СОСТОЈБА 31.03.2023


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ МЕРКА ТЕХНИЧКА ПОМОШ СОСТОЈБА 09.01.2023 (LIST OF OPERATIONS)


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 01-2022 СОСТОЈБА 09.01.2023


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 01-2021 СОСТОЈБА 09.01.2023


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 01-2019 СОСТОЈБА 01.07.2021


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ МЕРКА ТЕХНИЧКА ПОМОШ СОСТОЈБА 05.04.2021 (LIST OF OPERATIONS)


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 01-2019 СОСТОЈБА 02.04.2021


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 02-2019 СОСТОЈБА 02.04.2021


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 01-2020 СОСТОЈБА 02.04.2021


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 01-2019 СОСТОЈБА 05.01.2021


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 02-2019 СОСТОЈБА 05.01.2021


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 01-2020 СОСТОЈБА 05.01.2021


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ МЕРКА ТЕХНИЧКА ПОМОШ СОСТОЈБА 05.01.2021 (LIST OF OPERATIONS)[


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ МЕРКА ТЕХНИЧКА ПОМОШ СОСТОЈБА 05.01.2021 ДОПОЛНА (LIST OF OPERATIONS)


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 01-2018 СОСТОЈБА 02.10.2020


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 02-2018 СОСТОЈБА 02.10.2020


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 01-2019 СОСТОЈБА 02.10.2020


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 02-2019 СОСТОЈБА 02.10.2020


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ МЕРКА ТЕХНИЧКА ПОМОШ СОСТОЈБА 12.09.2019 (LIST OF OPERATIONS)


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 01-2018 СОСТОЈБА 30.06.2020


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 02-2018 СОСТОЈБА 30.06.2020


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 01-2019 СОСТОЈБА 30.06.2020


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ МЕРКА ТЕХНИЧКА ПОМОШ СОСТОЈБА 30.06.2020 (LIST OF OPERATIONS)


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 01-2018 СОСТОЈБА 28.04.2020 (LIST OF OPERATIONS)


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 02-2018 СОСТОЈБА 28.04.2020 (LIST OF OPERATIONS)


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ МЕРКА ТЕХНИЧКА ПОМОШ СОСТОЈБА 28.04.2020 (LIST OF OPERATIONS)


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 01-2018 СОСТОЈБА 11.01.2020 (LIST OF OPERATIONS)


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 02-2018 СОСТОЈБА 11.01.2020 (LIST OF OPERATIONS)


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ МЕРКА ТЕХНИЧКА ПОМОШ СОСТОЈБА 11.01.2020 (LIST OF OPERATIONS)


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ МЕРКА ТЕХНИЧКА ПОМОШ СОСТОЈБА 12.09.2019 (LIST OF OPERATIONS)


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 01-2018 СОСТОЈБА 09.07.2019 (LIST OF OPERATIONS)


ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЈАВЕН ПОВИК 01-2017 СОСТОЈБА 03.07.2019 (LIST OF OPERATIONS)


Листа на потишани договори за користење на средства по јавен повик бр.01/2009 за доставување барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година. Исплатата на средствата ќе се изврши по успешна реализација на инвестицијата, предмет на договорот.


Листа на потишани договори за користење на средства по јавен повик бр.01/2010 за доставување барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година. Исплатата на средствата ќе се изврши по успешна реализација на инвестицијата, предмет на договорот.


Листа на исплатени корисници на средства од ИПАРД Програмата во 2013 година


Листа на исплатени корисници на средства од ИПАРД Програмата во 2012 година


Листа на потишани договори за користење на средства по јавен повик бр.02/2012 за доставување барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година.


Листа на потишани договори за користење на средства по јавен повик бр.01/2012 за доставување барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година


Листа на потишани договори за користење на средства по јавен повик бр.03/2011 за доставување барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година. Исплатата на средствата ќе се изврши по успешна реализација на инвестицијата, предмет на договорот


Листа на исплатени корисници на средства од ИПАРД Програмата во 2011 година


Листа на потишани договори за користење на средства по јавен повик бр.02/2011 за доставување барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година. Исплатата на средствата ќе се изврши по успешна реализација на инвестицијата, предмет на договорот


Листа на потишани договори за користење на средства по јавен повик бр.01/2011 за доставување барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година. Исплатата на средствата ќе се изврши по успешна реализација на инвестицијата, предмет на договорот.