Џанвики ДОО Петровец

Опрема која е финансирана со ИПАРД програмата : Изградба на индустриски објект за преработка на зеленчук и овошје, Линија за пакување на полнети пиперчиња(6000 тегли/h), Машина за мелење DADAUX TX 130 AUTO, Електомеханички лифт DADAUX со инсталација, Палетизер Robocap Ecoplate Plus FRD со инсталација, Автоматски запечатувач на садови FUTURA со монтажа, ИЗРАБОТКА НА ОСНОВЕН ПРОЕКТ (за објект - 5,035 m²), ИЗРАБОТКА НА ОСНОВЕН ПРОЕКТ (за партерно уредување- 12,340 m²), Надзор при извршување на градежни работи.

Мерка : Инвестиции во материјални средства за преработка на земјоделски стопанства и рибни производи

Приоритетен сектор : Овошје и зеленчук (вклучувајќи ги компирите, печурките и легуминозните култури).
 
Вкупна вредност на инвестицијата: 323.021.934,00 денари

Кофинансирана сума :    136.369.563,00денари
Висина на поддршка:
 50%