“КОЈАКОНЕЈА ДООЕЛ”

Опрема која е финансирана со ИПАРД програмата : Изведба на градежни работи (земјани, бетонски, арматура) за изградба на објект, столарија, водовод и канализација, јакострујни електрични инсталации, фотонапонски панели за производство на електрична енергија, набавка, транспорт и монтажа на материјали за термотехнички инсталации на објект, фреза модел Ф 900 3, циркулар модел К 700 Абрихтер, Аспиратор за прашина модел РЛ 250, канали за отпрашување, Сушара за дрво NIGOLUX 40К, Транспортен товарен лифт, Електричен виљушкар, плински виљушкар, палтер.

Мерка : Диверзификација на фармите и развој на бизниси

Приоритетен сектор : Производство на непрехрамбени производи ќе се користи за набавка на стоки
Вкупна вредност на инвестицијата:
 64.992.620,00 денари

Кофинансирана сума :  33.734.224,00  денари
Висина на поддршка: 65
%