Соопштенија

АФПЗРР : Исплатени директните плаќања за остварено производство со полјоделски култури и дополнителните директни плаќања за предадено овошје во преработувачки капацитети.

19.07.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денес изврши исплата по основ на две мерки од програмата за финансиска поддршка во земјоделството.   Исплатени се над 4300 полјоделци со сума од 252.2 милиони денари за остварено производство на пченица, јачмен, сончоглед, маслодајна репка и афион. Корисници на оваа финансиска поддршка се земјоделски стопанства кои...

АФПЗРР : Исплатена финансиската поддршка за предаден сончоглед во регистрирани откупни капацитети

19.07.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја изврши исплатата за предаден сончоглед од реколта 2023.   Исплатени се 389 лица со финансиска поддршка од близу 24 милиони денари. Средствата за оваа исплата се обезбедени од Програмата за интервентен фонд за 2024 година.   Корисници на оваа поддршка се земјоделските стопанства кои во производстве...

АФПЗРР : Издадени 170 решенија за одобрување на финансиска поддршка преку Програмата за рурален развој

01.07.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој додели финансиска поддршка за ко-финансирање и грантови за проекти поднесени за мерки од Програмата за рурален развој. По спроведениот повик за набавка на комбајни за жито одобрени се 31 апликација со вкупна финансиска поддршка од 84.6 милиони денари. Поддршката е по принцип на ко-финансирање од 50 – 75% од вкупно ...

Продолжен рокот за поднесување на барања по Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година е продолжен до 31.07.2024 година

01.07.2024

 Ги известуваме земјоделските стопанства дека рокот за поднесување на барања по Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година е продолжен до 31 јули. Во овој период се поднесуваат барања за: - растително производство по обработлива земјоделска површина со поледелски и градинарски култури, за одржување на постоечки површини со овошни и лозови насади како и површина за пр...

Известување за тековното аплицирање за Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година

13.06.2024

Ги потсетуваме земјоделските стопанства кои сеуште не поднеле барање по Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година дека истото можат да го направат најдоцна до 1 јули. Воедно укажуваме на одгледувачите на овци и кози кај кои не е завршен пописот на животните, веднаш да стапат во контакт со ветеринарните друштва со цел завршување на пописот најдоцна до 1 јули. Со новите под...