Вести

АФПЗРР : Издадени 170 решенија за одобрување на финансиска поддршка преку Програмата за рурален развој

01.07.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој додели финансиска поддршка за ко-финансирање и грантови за проекти поднесени за мерки од Програмата за рурален развој. По спроведениот повик за набавка на комбајни за жито одобрени се 31 апликација со вкупна финансиска поддршка од 84.6 милиони денари. Поддршката е по принцип на ко-финансирање од 50 – 75% од вкупно ...

Продолжен рокот за поднесување на барања по Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година е продолжен до 31.07.2024 година

01.07.2024

 Ги известуваме земјоделските стопанства дека рокот за поднесување на барања по Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година е продолжен до 31 јули. Во овој период се поднесуваат барања за: - растително производство по обработлива земјоделска површина со поледелски и градинарски култури, за одржување на постоечки површини со овошни и лозови насади како и површина за пр...

Известување за тековното аплицирање за Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година

13.06.2024

Ги потсетуваме земјоделските стопанства кои сеуште не поднеле барање по Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година дека истото можат да го направат најдоцна до 1 јули. Воедно укажуваме на одгледувачите на овци и кози кај кои не е завршен пописот на животните, веднаш да стапат во контакт со ветеринарните друштва со цел завршување на пописот најдоцна до 1 јули. Со новите под...

Продолжување на рок на Одлука за Јавен повик 01/2024 од ИПАРД програмата 2021-2027

23.05.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во координација со телото за управување со ИПАРД при МЗШВ, донесе одлука за пролонгирање на рокот за поднесување на барања за финансика поддшка од  јавниот повик 01/2024 од ИПАРД 2021-2027 Програмата  за мерката 3 “Инвестиции во основни средства за прераработка и маркетинг на земјоделски и р...

АФПЗРР : Исплатени дополнителните директни плаќања за обележани грла кози

17.05.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралнот развој ја реализираше исплатата на дополнителните директни плаќања за обележани грла кози постари од 12 месеци.                 Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства – одгледувачи на кози кои своето производство на млеко го имаат преда...