Вести

АФПЗРР : Објавен нов јавен повик од ИПАРД III програмата

13.04.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денес го објави првиот јавен повик од ИПАРД III програмата за мерката за инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи.   Финансиската поддршка за овој Јавен повик е составена од 75% средства обезбедени од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европскат...

Бачовски : Исплатени 1.5 милијарди денари директна поддршка за над 14.300 тутунопроизводители

11.04.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја реализираше исплатата за произведен и продаден тутун од реколта 2023 година. Корисници на оваа мерка се физички и правни лица кои своето производство со тутун од реколта 2023 година го договориле и продале во регистрирано откупно претпријатие согласно Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи. &...

АФПЗРР : Исплатени 257.9 милиони денари за 9055 полјоделци

05.04.2024

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја реализираше исплатата за дополнителните директни плаќања за употреба на сертифициран семенски материјал.             Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои во производната 2022/2023 година имаат засеани со сертифициран семенски материјал и ож...

Бачовски : Исплатени субвенциите за остварено производство во овоштарство и градинарство во вредност од 302 милиони денари

03.04.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја реализраше исплатата на директните плаќања за остварено производство со градинарски култури и остварено производство со овошни култури.             Корисници на поддршката за градинарство се 6200 производители на домат, пиперка, краставица, корнишон, зелка...

Исплатени 455.3 милиони денари за над 1770 одгледувачи на овци

13.03.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја реализираше исплатата на дополнителните директни плаќања за одгледувачите на овци. Корисници на оваа финансиска поддршка се земјоделските стопанства кои поседуваат минимум 30 овци кои се постари од 12 месеци на денот на поднесување на барањата за поддршка и кои сопственото производство на млеко го имаат предад...