Вести

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2023, Мерка 3

02.05.2023

ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик 01/2023 за доставување на барања за користење на средства по мерка 3 “Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи” од областа на политиките за земјоделство и рурален развој на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програмата 2014-2020)

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2023, Мерка 1 и 7

02.05.2023

ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик 01/2023 за доставување на барања за користење на средства од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Уни...

СООПШТЕНИЕ

27.04.2023

Исплатени субвенциите за произведен и предаден тутун   Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурланиот развој на сметките на 15.753 корисници , исплати 1.612.876.774,00 денари за директни плаќања за договорен и продаден ориентален ароматичен необработен тутун од реколта 2022 година. Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски, информира дека станува збор за исплата на сите произв...

СООПШТЕНИЕ

17.03.2023

АФПЗРР: Исплатени директните плаќања за одгледувачите на говеда и пчелни семејства Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја реализираше исплатата за директните плаќања за обележани грла говеда и дирекните плаќања за регистрирани презимени пчелни семејства. Корисници на оваа финансиска поддршка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда, односно зе...

СООПШТЕНИЕ

16.03.2023

АФПЗРР :  Исплатени субвенциите за обележани грла овци, кози и женски приплодни грла – маторици Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денес изврши исплата по основ директни плаќања за обележани грла овци, обележани грла кози и женски приплодни грла – маторици. Корисници на мерката за обележани грла овци  се земјоделските стопанства одгледува...