Вести

СООПШТЕНИЕ

15.03.2023

АФПЗРР : Исплатени директните плаќања за живинарство Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја реализираше исплатата за директните плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети и директните плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети. Со исплатата се опфатени 35 баратели со вкупна финансиска под...

СООПШТЕНИЕ

10.03.2023

АФПЗРР : Реализирана исплатата за директните плаќања за малите земјоделски стопанства Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја реализираше исплатата на директните плаќања за мали земјоделски стопанства дефинирани според историски плаќања од претходните две години. Исплатени се 26.8 милиони денари за над 1400 корисници. Висината на директните плаќања се утврдува ...

СООПШТЕНИЕ

03.03.2023

Бачовски : Поддршката за младите земјоделци е еден од главните столбови на владината програма за финансиска поддршка во руралниот развој Директорот на АФПЗРР Никица Бачовски заедно со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство денеска беа во посета на семејна фарма во с. Виничка Кршла. Мартин Стојменов е носител на земјоделското стопанство кое ја управува фармата и воедно е кори...

СООПШТЕНИЕ

01.03.2023

Бачовски : Инвестираме во модернизација на преработувачките капацитети со помош на средствата од ИПАРД програмата   Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Никица Бачовски денеска оствари посета на компанијата Екстра Фунги во општина Чешиново Облешево. Компанијата започнала со работа во 1988 година како семеен бизнис на фамилија Антоновски. Н...