Вести

АФПЗРР : Исплатени субвенциите за 3187 мали земјоделски стопанства во износ од 63.5 милиони денари

16.02.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја изврши исплатата за мерката за мали земјоделски стопанства дефинирани според историски плаќања за претходните три години. Висината на директните плаќања се утврдува како просек од висината на одобрените финансиски средства за директни плаќања по програмите за финансиска поддршка во земјоделството за 2020, 20...

Бачовски : Исплатени 442.6 милиони денари за 9741 лозаропроизводители

14.02.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја реализираше исплатата на дополнителните директни плаќања за остварено производство на грозје.             Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат пријавено обработлива земјоделска површина со лозови насади, а оствареното производст...

АФПЗРР : Исплатени директните плаќања за одгледувачите на овци, говеда и кози

13.02.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја информира јавноста дека денеска се реализирани исплатите на директните плаќања од програмата за финансиска поддршка во земјоделството 2024 година за обележани женски грла говеда, обележани грла овци и обележани грла кози.             Корисници на директните плаќањ...

Бачовски: Исплатени дополнителните директни плаќања за предадени јаболка во регистрирани откупувачи или преработувачки капацитети за период 2022-2023 година

09.02.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја реализраше исплатата за дополнителните субвенции за предадено јаболко во откупен или преработувачки капацитет со што со финансиска поддршка се стекнаа 1955 земјоделски стопанства во вкупна вредност од 203.3 милиони денари.   Корисници на оваа финансиска поддршка се земјоделските стопанства кои се корисници на ме...

Бачовски на средба со Трипуновски : Неселективната и навремена поддршка за земјоделците останува главен приоритет на АФПЗРР и во 2024 година

07.02.2024

 Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Никица Бачовски денеска оствари средба со дополнителниот заменик министер на МЗШВ Цветан Трипуновски. На средбата се дискутираа тековните активности на АФПЗРР во делот на реализација на програмата за директни плаќања за 2024 година. Пред крајот на 2023 година АФПЗРР ја реализираше авансната исплата за ко...