Известувања за медиуми

Претставници од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го пренесуваат македонското искуство во однос на имплементацијата на ИПАРД Програмата на претставници од Албанската платежна агенција.

16.05.2014

Претставници од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го пренесуваат македонското искуство во однос на имплементацијата на ИПАРД Програмата на претставници од Албанската платежна агенција.

Хрватскиот министер за земјоделство Тихомир Јаковина и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски во посета на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

28.02.2014

Хрватскиот министер за земјоделство Тихомир Јаковина и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски во посета на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и Академијата за судии и јавни обвинители

12.02.2014

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и Академијата за судии и јавни обвинители