Известувања за медиуми

ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА: "Во тек е потпишувањето на договори за користење на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година" (10.09.2013)

10.09.2013

ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА: "Во тек е потпишувањето на договори за користење на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година" (10.09.2013)