Бачовски: Исплатени дополнителните директни плаќања за предадени јаболка во регистрирани откупувачи или преработувачки капацитети за период 2022-2023 година

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја реализраше исплатата за дополнителните субвенции за предадено јаболко во откупен или преработувачки капацитет со што со финансиска поддршка се стекнаа 1955 земјоделски стопанства во вкупна вредност од 203.3 милиони денари.

 

Корисници на оваа финансиска поддршка се земјоделските стопанства кои се корисници на мерката за оддржување на постоечки јаболкови насади и кои оствареното производство на јаболка во период од 15 септември 2022 година – 15 мај 2023 година го имаат предадено кај регистрирани преработувачки капацитети или кај регистриран откупувач – запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи.

Висината на директните плаќања изнесува 3 денари по килограм.

            ,,По завршувањето на аплицирањето за дополнителната мерка од 3 денари / кг предадено јаболко, Агенцијата успешно ги заврши админситративните контроли на пристигнатите апликации и контролите на лице место кај откупните претпријатија по што денес се реализира и самата исплата. Дополнително, пред крајот на 2023 година сите јаболкопроизводители ги добија авансните исплати на директните плаќања за оддржување на овошно насади и добија финансиска поддршка од 12.000 денари / хектар – истакна директорот Бачовски.

 

            Поддршката за јаболкопроизводителите продолжува и во 2024 година. Во програмата за финансиска поддршка на земјоделството е предвидена мерка со која ќе бидат опфатени сите јаболкопроизводители кои во периодот од 15 септември 2023 година – 15 јануари 2024 година го имаат предадено своето производство во регистрирани откупувачки или преработувачки капацитети.