Исплатените директните плаќања за амортизирани несилки и приплодни грла маторици

 Исплатените директните плаќања за амортизирани несилки и приплодни грла маторици 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ги реализираше исплатите за секторите живинарство и свињарство. 

 

36 земјоделски стопанства кои одгледале или продале/заклале амортизирани несилки во период од 1 октомври 2022 до 30 септември 2023 добија финансиска поддршка од 82 милиони денари. 

 

Висината на финансиската поддршка е 120 денари по несилка. 

 

За мерката за женски приплодни грла маторици се исплатени 256 земјоделски стопанства кои одгледуваат минимум 5 маторици и истите ги чувале до 30.11.2023 година. 

 

Исплатената финансиска поддршка изнесува 7 милиони денари. 

 

 Висината на директните плаќања е 1000 денари по грло маторица.