Контакт лица

Врз основа на чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија, бр.13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации – Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, ги определува државните службеници:

1. Ангелина Јовановска
location_onАгенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, бул. “Трета Македонска Бригада“ бр. 20 1000 Скопје
smartphone 02/3097 450, факс: 02/3097 454;
email angelina.jovanovska@ipardpa.gov.mk

2. Марија Лекиќ
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, бул. “Трета Македонска Бригада“ бр. 20 1000 Скопје
тел.: 02/2445 844, факс: 02/3169 117;
e-mail: marija.lekik@ipardpa.gov.mk