Листа на контакти

E-mail: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk

Д-р Симеон Милевски

 

Ангелина Јовановска

 

Шефик Џемаили

Игор Милошевски

Тел: 02 3 097 489

Влатко Петковски

 

Марија Лекиќ

 

Марија Николиќ

 

Владимир Христов

Елена Дамјановска

Јасна Јовановска

 

Панче Арсов

Славко Милошевски

Игор Насковски

Дарко Лукровски

Александар Трајковски

Боге Трајковски

 

Мирјана Тргачевска

Хадије Османи

Даниела Андреевска

Тел: 02 2 445 833

Тања Горановска

Дарко Гаврилоски

 

Вангел Наневски

Игор Стојменоски

Тел: +389 75 40 24 85 / 02 3 097 450 лок 301

Драгана Чолкова

Тел: +389 71 36 26 90 / 02 3 097 450 лок 307

Марија Цветковска Стојановска

Тел: 02 3 097 450 лок 305

Верица Ѓоревска

Тел: +389 71 35 25 93 / 02 3 097 450 лок 314

Оливер Гоцевски

Тел: +389 71 32 49 88 / 02 3 097 450 лок 304

 

Сектор за информатички и комуникациски технологии

Кристина Органџиева

Стивен Ночевски

 

 Сектор за внатрешна ревизија

Светлана Ристевска

Марија Благоева

Седат Бислими

 

Радица Лазарова Ќурчинска

Жарко Коцевски