AMFBZHR: Është publikuar një thirrje e re publike nga programi IPARD III
AMFBZHR: Janë paguar 257,9 milionë denarë për 9055 fermerë
Baçovski: Subvencionet e paguara për prodhimtarinë në pemëtari dhe në vlerë prej 302 milionë denarë
455,3 milionë denarë janë paguar për mbi 1770 blegtor
Njoftimi i mëparshëm

Të rejat

16.06.2023

Njoftim

 Baçovski: Ka filluar dhënia e mbështetjes financiare për blerjen e traktorëve Sot në M...

01.06.2023

Njoftim

 Janë paguar pagesat shtesë direkte për frutikulturën Agjencia për mbështetje financiar...

Pagesat direkte

assignment
2024
assignment
2023
assignment
2022