XHANVIKI - SHPK Petrovec

Pajisjet e financuara nga programi IPARD: Ndërtimi i një objekti industrial për përpunimin e perimeve dhe frutave, Linja paketimi për specat e mbushur (6000 kavanoza/h), Makinë bluarëse DADAUX TX 130 AUTO, ashensor elektromekanik DADAUX me instalim, Robocap Ecoplate Plus me instalim paletizer FRD. , FUTURA vulosje automatike e kontejnerëve me montim, ZHVILLIM I PROJEKTIT THEMELOR (për objekt - 5,035 m²), ZHVILLIM I PROJEKTIT BAZË (për rregullim përdhese - 12,340 m²), Mbikëqyrje gjatë kryerjes së punëve ndërtimore.

Masa: Investime në asete materiale për përpunimin e ekonomive bujqësore dhe produkteve të peshkut

Sektori prioritar: Frutat dhe perimet (duke përfshirë patatet, kërpudhat dhe kulturat bishtajore).
Vlera totale e investimit: 323.021.934,00 denarë

Shuma e bashkëfinancuar: 136.369.563,00 denarë
Shuma e mbështetjes: 50%