"RIMES SH.P.K."

Pajisjet e financuara nga programi IPARD: Linja e sistemit për mbushjen e salsiçeve Handtman (6000 kg/h), makinë automatike për lidhjen dhe mbylljen e salsiçeve klipserka fca (30 cikle/min) me montim.

Masa: Investime në asete materiale për përpunimin e ekonomive bujqësore dhe produkteve të peshkut
Sektori prioritar: mishi dhe produktet e mishit (përfshirë vezët dhe shpendët)
Vlera totale e investimit: 15.196.970,00 denarë

Shuma e bashkëfinancuar: 7.576.943,00 denarë
Shuma e mbështetjes: 50 %