"BAKO NUTS - SHPKNJP "

Pajisjet e financuara nga programi IPARD: Linja e tharjes OC 1000, Pajisje për paketimin e arrave me kapacitet 0,1-0,5 kg, Pajisje për paketimin e arrave me kapacitet deri në 1 kg, Pajisje për paketimin e arrave me kapacitet deri në 10 kg, Instrument për matjen e aktivitetit të ujit LabSwift-aw, Analizator gazi OXYBABY 6.0 O2, Krijimi i një plani biznesi dhe shërbime konsulence

Masa: Investime në asete materiale për përpunimin e produkteve bujqësore dhe të peshkut

Sektori prioritar: Përpunimi i frutave dhe perimeve (duke përfshirë patatet, kërpudhat dhe kulturat bishtajore)
Vlera totale e investimit: 18.344.652,00 den

Shuma e bashkëfinancuar: 9,144,705,00 den
Shuma e mbështetjes: 50 %