Kumtesat

01.07.2024

AMFBZHR: Janë nxjerrë 170 vendime për miratimin e mbështetjes financiare përmes Programit për Zhvillim Rural    Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural ka ndarë mbështetje financiare për bashkëfinancim dhe grante për projektet e dorëzuara për masat nga Programi për Zhvilli...

01.07.2024

Afati për paraqitjen e kërkesave në kuadër të Programit për Mbështetje Financiare në Bujqësi për vitin 2024 është shtyrë deri më 31.07.2024.    Njoftojmë ekonomitë bujqësore se afati për paraqitjen e kërkesave në kuadër të Programit për Mbështetje Financiare në B...

Njoftim

23.05.2024

Vazhdimi i Vendimit për Thirrjen Publike 01/2024 nga programi IPARD 2021-2027      Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, në koordinim me organin menaxhues IPARD në Ministrinë e Arsimit, Kulturës, Sportit dhe Shkencës, ka marrë vendim për shtyrjen e afatit për paraqitjen e kërkesave p...

Njoftim

17.05.2024

 AMFBZHR : Pagesa direkte shtesë të paguara për kokën e shënuar të dhive Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural ka realizuar pagesën e pagesave shtesë direkte për krerët e shënuar të dhive më të vjetra se 12 muaj. Përfitues të kësaj mase janë ekonomitë...