Lajmet

NJOFTIM

22.02.2023

AMFBZHR: Janë paguar subvencione për kopshtarinë - 214.7 milion denarë për afër 11,000 prodhues të kulturave të kopshtarisë. Agjensia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural ka bërë pagesë të drejtpërdrejta në tokë të punueshme bujqësore për prodhime të kopshta...

NJOFTIM

21.02.2023

Baçovski nga Ovçe Poleja: Me mbështetjen qeveritare në bujqësi dhe zhvillim rural deri në sector të fuqishëm bimor dhe shtazor Drejtori i Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural sot vizitoi përdoruesit e programeve për mbështetje në bujqësi dhe zhvillim rural në rajonin e...

NJOFTIM

20.02.2023

Në zyrat e Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural në Republikën e Shqipërisë patëm një takim, ku u mirëpritëm nga drejtoresha e përgjithshme znj. Eranda Selmanaj dhe stafi i tyre, ku diskutuam për finalizimin e aplikimit të projektit IPA CPC (bashkëpunimi ndërkufitar), i cili do të shërbejë për përmirësimin e kushteve, infrastrukturës dhe logjistikës së dy institucioneve, si dhe të tre bashk...

NJOFTIM

17.02.2023

AMFBZHR: Realizohet pagesa direkte për kulturat bujqësore Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural sot ka paguar subvencionet për kulturat bujqësore. Janë paguar mbi 24.000 përfitues me një mbështetje të përgjithshme financiare prej 422,4 milionë denarë. Përfitues të mbështetje...

NJOFTIM

13.02.2023

AMFBZHR: U PAGUAN SUBVENCIONET PËR VRESHTARËT Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural sot ka kryer pagesat direkte për mirëmbajtjen e vreshtave. Me këtë pagesë janë mbuluar 14.830 kultivues të rrushit për të cilët janë ndarë 597 milionë denarë. “Me kët&eu...