Lajmërim

 Jemi lider në rajon me shfrytëzim 98%, zero rimbursime në euro për të gjithë periudhën IPARD 2 dhe të parët në rajon që nisim programin IPARD 3.

 
 

Në organizim të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujërave sot në Shkup është mbajtur manifestimi me të cilin zyrtarisht shënohet fillimi i programit IPARD 3. Në këtë aktivitet morën pjesë zëvendëskryeministri i ngarkuar për çështje evropiane, Bojan Mariçiq, kryetarë komunash, përfaqësues të partnerëve socio-ekonomikë, GLV, përfaqësues të Rajoneve Planifikuese, shoqata dhe fermerë. Fjalën e tyre e mbajtën zëvendëskryeministri Mariçiq, ministri Nikolovski dhe drejtori i Agjencisë së Pagesave Nikica Baçovski.

 

“IPARD është historia jonë e suksesit, ne jemi liderë në rajon. Një vend i vogël si i yni arriti të luftojë për një pozicion lider në garën me dyfishin e vendeve dhe vendeve anëtare të BE-së. Dëshmia është se kemi aq investime sa Serbia, Mali i Zi dhe Shqipëria bashkë! Ne jemi udhëheqës në tre baza. Kemi shfrytëzimin më të lartë prej 98% të fondeve nga programi IPARD 2 me 2369 kontrata të lidhura, zero rimbursim në euro për të gjithë periudhën IPARD 2 dhe jemi të parët në rajon që nisim programin IPARD 3. Suksesi i matur me miliona euro të investuara në shtëpi! Suksesi përkthehet në investime sipas standardeve evropiane për modernizimin e bujqësisë dhe rritjen e zhvillimit rural”, tha ministri Nikolovski.

 

Në fjalën e tij Nikollovski theksoi se janë realizuar shumë objekte të reja përpunuese, objekte për turizëm rural, ferma, mekanizim bashkëkohor bujqësor, sisteme vaditëse dhe biznese të vogla nga zonat rurale. Objektet e reja nënkuptojnë rritje të prodhimit, vende të reja pune, më shumë turizëm rural dhe rritje të ekonomisë vendase. Fakti që nga 2369 kontrata, 859 janë fermerë të rinj, investimet e të cilëve në bujqësi arrijnë në 9 milionë euro. Dhe ajo që i jep edhe më shumë peshë këtyre shifrave është fakti se të gjitha investimet e financuara nga IPARD përmbushin standardet strikte të BE-së.

 

“Kjo është një faqe e re në zhvillimin e bujqësisë maqedonase, e cila do të rrisë eksportin e produkteve bujqësore maqedonase në tregun e BE-së dhe do të na japë një bazë të mirë për shumë më tepër dhe më të mëdha fonde strukturore evropiane, sepse kështu është anëtarësimi në Union. sjell. Dhe kjo është një konfirmim dhe dëshmia më e fortë pse jemi dhe pse duhet të qëndrojmë në rrugën evropiane”, theksoi zëvendëskryeministrja Mariçiq.

 

Periudha e re e programit me IPARD 3 nis me një buxhet 62% më të madh krahasuar me IPARD 2.

 

“Nëse kishim 60 milionë euro në dispozicion për IPARD 2, për IPARD 3 i kemi 97 milionë euro të akorduara nga BE-ja, që bashkë me paratë tona për bashkëfinancim kombëtar kapin gjithsej 128 milionë euro. Nëse këtyre 128 milionëve u shtohen edhe shumat e pritshme për pjesëmarrjen e vetë përdoruesve, vlera totale e investimeve të reja i kalon 210 milionë euro. Këto mjete janë të dedikuara për qytetarët dhe ata do të qëndrojnë në shtëpi, të shndërruara në investime të reja në të gjithë sektorët e bujqësisë dhe zhvillimit rural”, nënvizoi Nikollovski.

 

Për të gjithë periudhën IPARD 2, fokusi i Qeverisë, Ministrisë dhe Agjencisë së Pagesave kishte për qëllim krijimin e parakushteve për zbatimin më të mirë të programit dhe në fund - shfrytëzim më të madh të këtyre fondeve të pakthyeshme.

 

“Institucionet, mbi të gjitha ministria dhe agjencia, kanë investuar përpjekje të mëdha në promovimin dhe afirmimin e programit për të njohur përdoruesit e fundit me të gjitha kushtet, kriteret dhe rregullat, duke përmirësuar imazhin e vetë programit dhe për të dërguar një mesazh të fortë se IPARD nuk njeh fe, kombe, përkatësi, prominenca politike. IPARD është këtu për të mbështetur këdo që i afrohet me një projekt të mirë”, tha drejtoresha e Agjencisë së Pagesave, Nikica Baçovski dhe shtoi se qëllimi i IPARD-it është të mbështesë bujqësinë, të inkurajojë zhvillimin rural dhe ekonominë në zonat rurale.

 

Në këtë aktivitet u prezantua programi i ri IPARD 3, i cili ndryshon nga IPARD 2 në disa mënyra. Përveç 4 masave tashmë të akredituara nga IPARD 2, do të akreditohen edhe 4 masa shtesë, përkatësisht një masë për infrastrukturën rurale, një masë për LAGO-të për zhvillimin ekonomik lokal, një masë për agroekologjinë, klimën dhe prodhimin organik që do të kontribuojë. për mbrojtjen e mjedisit dhe tejkalimin e ndikimit të ndryshimeve klimatike dhe Masa për shërbime këshillimore.

 

Ministri Nikolovski i njoftoi kryetarët e pranishëm për Masën e re për infrastrukturën rurale e cila do të akreditohet në vitin 2024 dhe e cila është e dedikuar për komunat. Ata do të kenë në dispozicion një buxhet prej 17 milionë eurosh për investime në burimet e rinovueshme të energjisë, infrastrukturën rrugore lokale, ujësjellës-kanalizimet për zhvillim më të madh të zonave rurale. Po prezantohet një mënyrë e re e sigurimit të dokumentacionit të nevojshëm, do të përdoren sisteme elektronike për prokurimin e dokumenteve nga Regjistri Qendror, gjë që do të thjeshtojë, lehtësojë dhe shpejtojë procesin dhe të ulë kostot për përdoruesit.

 

Dhe lajmi më i madh është se me IPARD 3 është e mundur një paradhënie deri në 50% të shumës.