Baçovski: Jepen 64 vendime për miratimin e mbështetjes financiare për blerjen e traktorëve në Prilep

 Baçovski: Jepen 64 vendime për miratimin e mbështetjes financiare për blerjen e traktorëve në Prilep

 

Drejtori i Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural ka lëshuar 64 vendimet e para për miratimin e mbështetjes financiare për blerjen e traktorëve nga programi për mbështetje financiare në zhvillimin rural.

U përzgjodhën fermerë nga Prilepi dhe fshatrat përreth Prilepit. Pas marrjes së vendimeve, fermerët kanë afat deri në 10 ditë për të vizituar ambientet e Agjencisë për Mbështetje Financiare dhe për të nënshkruar një marrëveshje pas së cilës do të realizonin investimin e tyre.

“Përkrahja që bujqit e Prilepit do të marrin përmes programit për zhvillim rural për blerjen e makinerive të reja, gjegjësisht blerjen e traktorëve të rinj, është 47,5 milionë denarë. Me këtë masë deri më tani janë miratuar 730 aplikime, për të cilat janë ndarë 500 milionë denarë. Me këtë lloj mbështetjeje ne po ndihmojmë drejtpërdrejt në procesin e modernizimit të mekanizimit bujqësor, duke reduktuar shpenzimet e përpunimit të sipërfaqeve dhe në këtë mënyrë rritjen e konkurrencës së fermerëve maqedonas”, - tha drejtori Baçovski.

Mbështetja financiare jepet sipas parimit të bashkëfinancimit të totalit të kostove të pranueshme në masën 50% - 75%. Pas marrjes së zgjidhjeve dhe lidhjes së marrëveshjes me Agjencinë, përfituesit e mbështetjes financiare duhet të paraqesin kërkesë për pagesë me dokumentacion shoqërues brenda një periudhe jo më të gjatë se 120 ditë, pas së cilës Agjencia pas përpunimit administrativ do të bashkëfinancojë investimin.