NJOFTIM

 Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural njofton prodhuesit e domates dhe kastravecit se paraqitja e kërkesave për nënmasën 1.4 Mbështetja financiare për sasitë e shitura të domates dhe kastravecit të prodhuar në kushte të kontrolluara nga Programi për Zbatimin e Fondit Ndërhyrës për Bujqësi për 2023 është viti në vazhdim.

 Përfitues të kësaj nënmase janë njësitë bujqësore që janë prodhues të domates dhe trangujve në kushte të kontrolluara dhe që kanë paraqitur kërkesë sipas nënmasës 1.6. “Pagesa direkte shtesë nga nënmasa 1.4 për prodhimin në kushte të kontrolluara të domateve, specave dhe trangujve” të Programit për mbështetje financiare në bujqësi për vitin 2023.

 Shuma e pagesave direkte është 35 denarë për kilogram për domate dhe 30 denarë për kilogram për kastravecin e prodhuar dhe shitur në periudhën nga 5 prilli deri më 31 maj 2023.

 Kërkesat dorëzohen drejtpërdrejt në Agjenci në një formular të mbushur me dorë, i cili publikohet në faqen e internetit të Agjencisë.

 Krahas kërkesës dorëzohen edhe dokumentet financiare për shitjen.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 15 shtator 2023.