Bachovski: Janë paguar pagesat shtesë direkte për mollët e dorëzuara blerësve të regjistruar apo objekteve përpunuese për periudhën 2022-2023

 Bachovski: Janë paguar pagesat shtesë direkte për mollët e dorëzuara blerësve të regjistruar apo objekteve përpunuese për periudhën 2022-2023

 
Agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural realizoi pagesën për subvencionet shtesë për mollët e dorëzuara në kapacitet të blerë ose përpunues, me të cilat me mbështetje financiare janë fituar 1955 ekonomi bujqësore në vlerë të përgjithshme prej 203,3 milionë denarë.
 
Përfitues nga kjo mbështetje financiare janë ekonomitë bujqësore që janë përfituese të masës për mirëmbajtjen e plantacioneve ekzistuese të mollëve dhe që kanë dorëzuar prodhimin e arritur të mollëve në periudhën 15 shtator 2022 - 15 maj 2023 në objekte të përpunimit të regjistruar ose blerës i regjistruar - i regjistruar në Regjistrin e blerësve të produkteve bujqësore.
Shuma e pagesave direkte është 3 denarë për kilogram.
“Pas kompletimit të aplikimit për masën shtesë 3 denarë/kg mollë e dorëzuar, Agjencia me sukses i ka kryer kontrollet administrative të aplikacioneve të pranuara dhe kontrollet në terren te kompanitë blerëse, pas së cilës sot është realizuar vetë pagesa. . Gjithashtu, deri në fund të vitit 2023, të gjithë prodhuesit e mollëve kanë marrë paradhënie të pagesave direkte për mirëmbajtjen e pemishteve dhe kanë marrë mbështetje financiare prej 12.000 denarë/hektar - theksoi drejtori Baçovski.
 
Mbështetja për prodhuesit e mollëve vazhdon edhe në vitin 2024. Programi për mbështetjen financiare të bujqësisë parasheh një masë që do të mbulojë të gjithë prodhuesit e mollës, të cilët në periudhën 15 shtator 2023 – 15 janar 2024, kanë dorëzuar prodhimin e tyre në objekte të regjistruara blerëse apo përpunuese.