Njoftim

 AMFBZHR: Janë paguar 257,9 milionë denarë për 9055 fermerë

 

Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural sot ka bërë pagesën për pagesat shtesë direkte për shfrytëzimin e materialit farë të certifikuar.

Përfituese të kësaj nënmase janë njësitë bujqësore që në vitin prodhues 2022/2023 kanë mbjellë me material farë të certifikuar dhe sipërfaqe të korrur me grurë, elb, misër, luledielli dhe farë vajore, përveç orizit pa përdorimin e materialit farë të certifikuar.

Shuma e pagesave shtesë direkte për grurë, elb dhe misër është 7000 denarë për hektar me përdorimin e materialit farë të certifikuar.

Shuma e pagesave shtesë direkte për luledielli dhe farë vajore është 4.500 denarë për hektar me përdorimin e materialit farë të certifikuar.

Shuma e pagesave shtesë direkte për oriz është 12.000 denarë për hektar pa përdorimin e materialit të certifikuar të farës.

Pas përpunimit administrativ të kërkesave të parashtruara, është bërë pagesa për 9055 fermerë me një mbështetje financiare totale prej afër 260 milionë denarë.