Misioni dhe vizioni

Vizioni i AMFBZhR-së

Avancimi i bujqësisë dhe mjedisit rural për një perspektivë më të madhe në të gjitha viset e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Misioni i AMFBZhR-së

Mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural përmes zbatimit të Programeve të mbështetjes financiare në bujqësi dhe zhvillim rural përmes masave që mbulojnë sektorët e bujqësisë dhe zhvillimit rural në Republikën e Maqedonisë së Veriut.