15.09.2023
NJOFTIM për vazhdimin e afatit të thirrjes publike 01/2023 për paraqitjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga programi IPARD 2014 - 2020.
15.09.2023
VENDIM për shtyrjen e afatit të Thirrjes Publike 01/2023 për paraqitjen e kërkesës për shfrytëzimin e fondeve nga IPARD
07.09.2023
NJOFTIM
04.07.2023
THIRRJE PUBLIKE nr. 01/2023 për paraqitjen e kërkesave për mbështetje financiare nga Programi IPARD 2021-2027
31.08.2023
Baçovski nga Vallandova: Janë ndarë kartelat e para me karburant të subvencionuar për makineri bujqësore për vitin 2023/2024
31.08.2023
Baçovski: Nga fondi intervenues janë paguar afro 22 milionë denarë si mbështetje financiare për mbjelljen dhe shitjen e lakrës së dimrit

Të rejat

16.06.2023

Njoftim

 Baçovski: Ka filluar dhënia e mbështetjes financiare për blerjen e traktorëve Sot në M...

01.06.2023

Njoftim

 Janë paguar pagesat shtesë direkte për frutikulturën Agjencia për mbështetje financiar...

22.05.2023

Lajmërim

 Lajmërim   Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural njofton eko...

Pagesat direkte

assignment
2024
assignment
2023
assignment
2022